Najčešće Postavljana Pitanja

Koja je razlika između besplatnog pregleda i dijagnostike?
  • Besplatan pregled obično uključuje osnovni pregled uređaja radi identifikacije očiglednih problema, dok dijagnostika podrazumeva dublju analizu i testiranje kako bi se utvrdio uzrok problema i pružile detaljnije informacije o stanju uređaja.
  • Dijagnostika često podrazumeva preciznije testove i može biti naplaćena usluga, dok besplatan pregled može pružiti samo opšti pregled uređaja.

U najkraćim crtama, troškovi dijagnostike obuhvataju cenu utrošenog radnog vremena i materijala na utvrđivanje kvara i testiranje uređaja. Tom prilikom se angažuju i različita materijalna sredstva kao što su alat, materijal i drugi resursi koji na žalost nisu besplatni i uglavnom su veoma skupi. Sama cena materijala i utrošenog vremena za dijagnostiku je obično mnogostruko viša od cene koju kupac plaća, tako da u stvari ovde govorimo o podeli troškova izmedju dve strane: kupca i davaoca usluge.

Najveći broj klijenata koji imaju neispravan LAPTOP računar žele da unapred znaju cenu popravke svog računara, najčešće da bi mogli da procene isplativost ulaganja.

F-com nije u mogućnosti da bez detaljnog uvida u stanje računara, izvršenih merenja i, najzad, zamene konkretne komponente na koju se sumnja da je uzrok kvara, da preciznu cenu kostanja servisa.

Cena servisa LapTopova je uglavnom uslovljena cenom rezervnih delova.

90% elektronskih kvarova na laptopovima se odnosi na kvarove matične ploče od čega se velika većina odnosi na kvarove čipseta i/ili grafičkih čipova. Cena novih matičnih ploča je izuzetno visoka i njihovu zamenu dodatno komplikuje nemogućnost kupovine nove ploče na domaćem tržištu tako da se one uglavnom nabavljaju po porudžbini iz inostranstva.

Znatno povoljnija opcija je servis neispravne matične ploče. Za tu namenu se koristi precizna i veoma skupa oprema i ugradjuju se rezervni delovi čija cena je takodje vema visoka ali ipak bitno niža (2-3 puta) u odnosu na cenu nove ploče. Takodje, potrebno je utrošiti veoma puno vremena, skupog materijala, znanja i energije da bi se kvar detektovao i otklonio.

Matične ploče na kojima je izvršen servis su po pravilu istog kvaliteta i funkcionalnosti kao i nove jer se ugradjuju novi rezervni delovi na koje dobijate garanciju.

Matične ploče mogu biti nepopravljive iz više razloga:

  • Neisplativost popravke, kada cena popravke prevazilazi cenu novog računara ili matične ploče.
  • Nemogućnost nabavke odgovarajućih rezervnih delova
  • Takva priroda kvara koju je nemoguće otkloniti (razna fizička oštećenja, spaljen, izgreban ili na drugi način uništen pertinaks ili štampa matične ploče)
  • Nemogućnost pronalaženja uzroka kvara, kada u razumnom vremenu nije jasno zbog čega komponenta ne radi i nema smisla dalje istraživanje.

Odredjene intervencije mogu da se završe na lokaciji korisnika, a neke, kao što je rad na mrežama, čak i moraju da se vrše na taj način.

Većina servisa, medjutim, zahteva temeljno i dugotrajno testiranje svih komponenti računara uz primenu raznovrsne i složene aparature i alata koje nije moguće koristiti na terenu.

Da bi testovi dali pouzdane rezultate, oni moraju biti sprovedeni temeljno, a to iziskuje odredjeno vreme koje zavisi od vrste i brzine rada komponente ili računara koji se testira.

Koliko god korisnik želeo da se servis obavi „što pre“, mi ne možemo ubrzati temeljno testiranje, jer to dovodi do paušalnih i nepouzdanih zaključaka o stanju hardvera i/ili softvera.

Imajući detaljan uvid u stanje računara, u mogućnosti smo da otkrijemo i otklonimo sve postojeće kvarove od kojih su neki mogli biti skriveni korisniku ili je njihovo postojanje korisnik ignorisao.

Takodje, možemo da donekle predvidimo i predupredimo kvarove koji se potencijalno mogu desiti u toku daljeg korišćenja.

Samim tim naša usluga je kvalitetnija i na taj način štedimo vreme i novac klijenta.

Zato što imamo znanje, iskustvo, opremu, alat i volju da kvaliteno i do kraja uradimo servis.

Zato što dajemo garanciju na naše usluge i delove koje ugradjujemo.

Zato što ćemo Vam uvek reći sve šta nije u redu sa vašom opremom.

Zato što ćete uvek dobiti pravovremenu i kompletnu informaciju o izvodljivim varijantama servisa.

Zato što na osnovu tih informacija vi donosite odluku koja će varijanta biti izvedena.

F-com d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge

Bulevar Zorana Đinđića 12d, lokal 36

11070, Novi Beograd

PIB (poreski identifikacioni broj): 102559506

Matični broj firme: 17452681

Šifra delatnosti: 4666

Banca Intesa: 160-120801-65

INFORMACIJE

KNJIGOVODSTVO

Copyright 2024 © F-com