Servis grafičkih kartica

Profesionalne intervencije koje vršimo obezbeđuju besprekorne performanse vaše graficke kartice, pružajući vam ultimativno iskustvo u svetu računarskog gejminga i grafike.

Објављено
Категоризовано као Usluge

Servis kompjutera

Za DESKTOP računare, kvarove dijagnostikujemo i otklanjamo u većini slučajeva u roku od par radnih sati do jednog radnog dana, s obavještenjem o trajanju intervencije u roku od 2 sata od predaje računara.

Објављено
Категоризовано као Usluge

Servis laptopova

Za LAPTOP računare, dijagnostiku i otklanjanje kvarova obavljamo obično u roku od 1-3 radna dana, s najdužim periodom od 7 dana od dana predaje u servis, osim ako kvar zahteva nabavku komponente koja trenutno nije dostupna; u Hitnim slučajevima vršimo dijagnostiku ODMAH!

Објављено
Категоризовано као Usluge

Servis matičnih ploča

Matične ploče, vitalna komponenta svakog računara, zahtevaju visoku stručnost, tehnološku opremljenost, kao i iskustvo u dijagnostikovanju i otklanjanju različitih kvarova, a naš servis je sposoban da udovolji tim zahtevima, izvršavajući čak i najkomplikovanije intervencije na matičnim pločama i grafičkim karticama.

Објављено
Категоризовано као Usluge